Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Deelnemen aan een collectief

De vraag is hier wat je zelf kan doen met de nadruk op zelf. Ik zie hier wel mooie ideeen maar je houdt het water daarmee niet tegen en zeker niet als jij alleen iets doet en uw buren niets. De regenput zit al vol als het zover is, dus opvang?? Je zou als individu kunnen participeren in een buurtproject, bv perceel kopen en omvormen tot potpolder, is dan nog goed voor de biodiversiteit. Maar weer het probleem: Pol, Piet en Sus doen mee en de 7 anderen profiteren mee. Wat ook een goede is, is helpen waterlopen te onderhouden, meer gezegd de beken die niet door de overheid worden geruimd, ook de duikers herstellen, dat is wat metselwerk, Duikers in diameter vergroten waar ze minder dan 60 cm zijn, de oude kaarten raadplegen en de beken terug openmaken. Ook al hebben uw bueren 2 linker handen, ze hebben misschien andere talenten indien men ze betrekt in het probleem. En de gemeenste geeft feestcheques, dus na het samenwerken een feestje en je leert je buren nog kennen.