Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Het pompstation aan monding Vliet vormt een belangrijk vismigratieknelpunt sinds 1976. Herstel van de gravitaire afwatering van de Vliet via langsgracht met het Zeekanaal naar de Schelde is perfect mogelijk en zorgt voor een versnelde waterafvoer.

Sinds 1976 is het volledige stroomgebied van Vliet-Molenbeek ter hoogte van de monding in de Rupel volledig afgesloten en tijloos gemaakt door middel van een dijk met pompstation. De hydrologische en ecologische dynamiek van het gehele valleigebied is hierdoor bijzonder sterk ontregeld. Zeven grote schroefpompen malen reeds decennia alle migrerende vissen compleet tot moes. Hoge slibruimingskosten thv het wachtbekken, hoge electriciteitskosten van de pompen en technische defecten van de verouderde installatie tonen aan dat de huidige situatie precair is en grondige aanpassingen zich opdringen om overstromingsrisico's in het volledige valleigebied terug te dringen. Herstel van de gravitaire afwatering van de Vliet via langsgracht parallel met het Zeekanaal naar de Schelde is perfect mogelijk en kan mits aanpassing huidige pomppeilen, zorgen voor een grotere waterafvoer en een oplossing van dit belangrijk ecologisch knelpunt (VMM prioritair vismigratieknelpunt sinds 2001).