Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Meer ruimte geven aan water/natuur

Bv. het Moer Hingene verdroogt, terwijl het een perfecte waterbuffer kan zijn.