Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

investeren in natuurlijke ecologisch uitgebouwde waterbekkens, strategisch verspreid over probleemgebieden zorgen voor propere waterlopen zodat bij overstroming het gebied niet telkens opnieuw beschadigd raakt

Reacties