Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Vernatting van Het Moer in HIngene

Sinds 1976 verdroogt ook het Moer in Hingene. Dit moet omgekeerd worden en alle dient in het werk gesteld om elke ontwatering tegen te gaan. Bij hoge waterstanden in de Vliet kan een deel van het debiet afgevoerd worden via het bestaande grachtensysteem (Het Beekje) naar het centrale deel van het Moer. Hiervoor is het nodig om de afwateringssluizen (-kleppen) (ook) in de richting van het Moer te laten werken.