Om dit traject in goede banen te leiden, werd er een stuurgroep opgericht met een vertegenwoordiging van de betrokken lokale, provinciale en Vlaamse besturen.

De stuurgroepleden ondertekenden op 26 maart een charter waarin ze zich engageren om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico met aandacht voor de meerwaarde die de waterlopen in de vallei hebben voor alle gebruikers en dit vanuit een participatieve aanpak met alle betrokkenen.

Lees het charter: Samen naar een riviercontract voor de vallei van de Vliet-Molenbeek.