Partners in het project Vliet-Molenbeek

Het partnerschap bestaat uit de gemeenten Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands, de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, polder Vliet en Zielbeek, Vlaamse Landmaatschappij, departement Omgeving, departement Landbouw, Agentschap voor Natuur en Bos, Boerenbond, Boerennatuur, Natuurpunt, Regionaal landschap Brabantse Kouters en een delegatie van de betrokken burgers.  

De Vlaamse Milieumaatschappij is initiatiefnemer en trekker van dit riviercontract. Het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken werkte dit samen met de Vlaamse Milieumaatschappij verder uit en engageert zich voor de verdere opvolging van het Riviercontract.

Het project vliet-molenbeek.riviercontract.be werd begeleid door Levuur, Tree Company en Indiville.