Bekijk hier het riviercontract

Op vrijdag 10 juni 2022 vond het slotevent plaats en ondertekenden 19 partners het riviercontract van de Vliet-Molenbeek. Via dit engagement gaan ze samen aan het werk met 43 acties voor de 4 thema’s: wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en -beleving, verspreid over de gemeenten Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands. 

Bekijk hier het riviercontract.

Bekijk hier de overzichtskaart met alle acties: