Op naar een riviercontract - event

Rond de jaarwisseling volgt een feestelijk event waar de beste ideeën worden voorgesteld. Het resultaat van heel het proces wordt samengevat in een helder rapport en overgedragen aan de stuurgroep van het project. Zij nemen dit mee naar het riviercontract voor de vallei van de Vliet-Molenbeek waar de engagementen worden neergeschreven.