Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Fungeren als meetpunt voor waterpeilen (cfr. luchtkwaliteit)