Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Waarom reinigt de provincie/overheid de waterlopen niet meer zoals vroeger? Dit zou heel wat overstromingsrisico beperken!

Ik woon al mijn ganse leven (50 jaar) naast een waterloop. Toen ik klein was, werd deze regelmatig terug uitgediept en was er geen overstromingsrisico. De laatste 25 jaar echter (waarvoor GEEN dank aan de groene jongens!!!) wordt dit niet meer gedaan ‘omwille van de fauna en flora’. Gevolg? Een bijna dichtgeslibde beek die vol onkruid staat, jaarlijks overstromingsrisico en een rattenplaag! De ‘fauna en flora’ herstelde zich vroeger PERFECT na een kuisbeurt, nu is het schandalig! De waarde van onze woning daalt door het WANbeleid!

Reacties
 • Geert T

  ongeveer 1 jaar geleden

  Is een tweesnijdend zwaard, natuurlijk. Op sommige plaatsen, waar geen gebouwen staan, is het juist interessant het water wat op te houden. Als het daar overstroomt, is er niet echt een probleem. Een verhoogd debiet op die plaatsen, door frequente reiniging van de waterlopen, kan leiden tot wateroverlast stroomafwaarts, waar dan misschien wel gebouwen staan.

 • rudy vc

  Londerzeel

  ongeveer 1 jaar geleden

  Inderdaad ,ik woon in de Moorhoek ..Op de oevers van de Molenbeek groeien zelfs bomen.De Molenbeek en zijn oevers zijn in geen jaren meer onderhouden.

 • Elise VC

  Puurs

  ongeveer 1 jaar geleden

  Misschien kunnen er wel terug ratten gevangen worden en kan er een aangepast maaibeheer worden afgesproken?

 • Bert DC

  Londerzeel

  ongeveer 1 jaar geleden

  dom om de “Groene Jongens” de zwarte piet toe te schuiven! feit is dat de overheid geen weg weet met sterk verontreinigd slib. Ooit werd er een bedrijf opgericht om gepollueerd slib te bewerken...