Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Regio Koevoetmolen-Zavel-speelbos Marselaere (Londerzeel/Puurs): verschillende natuurlijke waterlopen zijn dichtgeslibt, niet meer zichtbaar of lopen dood. Zorg voor uitdieping en verbinding vanaf de Molenbeek ten zuiden van de Koevoetmolen.

Door verharding, bebouwing en landbouw denkt de mens zijn natuurlijke omgeving te kunnen negeren, maar water zoekt altijd een weg. De velden staan sowieso altijd blank in de winter omdat de natuurlijke waterlopen te nauw zijn, of verdwenen zijn. Maak gebruik van deze natuurlijke waterverdeling om terug mooie brede grachten te maken die het overloopwater van de beek wegvoeren. Voorbeelden legio in Nederland.

Reacties
  • Elise VC

    Puurs

    ongeveer 1 jaar geleden

    Ik woon zelf in de polder van Vliet en Zielbeek. Structuurherstel van waterlopen biedt kansen aan fauna en flora en kan helpen om overstromingen tegen te gaan via bvb hermeandering of een aangepast profiel (bvb accoladeprofiel). Ik weet alleen niet of verbinding met de Molenbeek een goed idee is, maar dat kan onderzocht worden. In het landschapspark aan het Fort Van Liezele is een wadi voorzien die regenwater kan opvangen. Ik weet niet of die in verbinding staat met de Molenbeek om water op te vangen van daaruit.