Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Er bestaat geen algemene oplossing.Iedere situatie heeft een aangepaste maatregel nodig

Logica zelf. Meer water = grotere en meer riolen en beken voorzien.Lage gedeelten voorzien van krachtige automatische pompinstallaties,Spaarbekken,overstromingsgebieden Tevens verkavelingen weren in overstromingsgebied.Grote opslagcapaciteit voorzien in laag gelegen gebieden.Dit water gebruiken als drinkwater.Meren aanleggen.Dit water ter beschikking van de landbouw stellen voor een kleine vergoeding.Het water afremmen in hoger gelegen gebieden met dammen die zich zelf terug betalen door gebruik als elektriciteitscentrale .Bevolkingstoename stoppen en afremmen.Of de beek nu open is of niet maakt weinig uit.Er kan gewoon x M³ water door per minuut.Overschrijding = overstroming laagst gelegen deel.Onze huidige infrastructuur is niet voorzien voor de huidige neerslag die bovendien enorm lang kan aanhouden.