Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

aanleggen van dammen (met vistrap) in Vliet

De Vliet kan perfect gecompartimenteerd worden waardoor een (veel) hoger waterpeil kan aangehouden worden om de verdere verdroging van Klein-Brabant te voorkomen. (ps het gaat hierdus niet om 30 cm maar minstens 1 tot 1,5 meter. Hierdoor voorkomt men ook dat de grachten en beken permanent het water van het infiltratiegebied afvoeren en zorgt men voor voldoende infiltratietijd. Het is aan te bevelen om voor elke dam ook een slibopvangbassin te voorzien zodat dit op regelmatige basis kan afgevoerd worden. Op deze wijze ontstaat er opnieuw tegendruk en is het wellicht mogelijk om een deel van de ingeklinkte veenlagen en vijvers de vallei te herstellen. Het verval (deels door vistrap) zorgt meteen voor een zuiverende werking en meer zuurstof in het water. Voorgestelde plaatsen: ter hoogte van de N16, ter hoogte van de watertoren in Puurs, ter hoogte van de Meir/Overheide Puurs