Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

duiker naar Rupel

Door een directe verbinding met de Rupel (door bvb siffonering) kan een nieuw gereduceerd getij worden ingevoerd op de Vliet. Dit zorgt meteen voor tegendruk voor het behoud en herstel van de grondwatertafel(s) in Klein-Brabant. Momenteel verdroogt het hele gebied omdat er enerzijds te weinig infiltratietijd is en anderzijds er teveel grondwater wordt opgepompt. Ook daaraan moet complemenatair gewerkt worden.