Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

compartimentering en afstemming overstroombare gebieden

Op de (kleine) Molenbeek is het niet nodig om bijkomende kunstmatige overstromingsbekkens aan te leggen stroomafwaarts de Patattestraat in Malderen. Wel is het nodige om cronologisch de bovenstroomse bekkens te gebruiken (wat naar ik vrees ook onvoldoende gebeurt en is afgestemd). Dat zou in deze tijd toch al wel computergestuurd (mogen) kunnen gebeuren. We stellen vast dat bvb de Laenenbemd en ook het Klein Broeck in Liezele niet ten volle wordt benut terwijl Liezelebroek vol water staat. Hierdoor is men dan weer geneigd om zo snel mogelijk het water af te voeren naar het pompgemaal in Ruisbroek. Idem voor de Vliet waar het bvb geen enkel probleem is om Marselaer meer langdurig als wateropvang te gebruiken.