Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Herstel beekvallei door verwijderen illegale ophogingen

Er zijn op diverse plaatsen in de vallei van zowel Vliet als Molenbeek ophogingen gebeurd. Dat is goed te detecteren. Een zeer recent voorbeeld daarvan situeert zich op perceel zie kaart. De overheid dient er voor te zorgen dat de overtreder de oorspronkelijke toestand herstelt.