Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen, ook de Vliet-Molenbeek en de andere waterlopen die door Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands stromen. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico in dit gebied te verminderen.

Maar toch zal er altijd een kans op wateroverlast blijven bestaan. Op 26 maart ondertekenden het gemeentebestuur van Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands, de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Vliet-Molenbeek.

Samen kunnen we meer

Maar de overheid kan het niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen een jaar lang te betrekken. Iedereen kan op verschillende manieren bijdragen:

  • In het voorjaar van 2019 kon iedereen het overstromingsrisico voor zijn/haar woning of straat leren kennen! Je kwam te weten hoe groot het overstromingsrisico voor jouw woning, bedrijf of straat nu is en hoe het risico stijgt door de klimaatverandering. Bekijk een voorbeeld van het resultaat van de test hier. De test bereikte in totaal 6500 personen. Bekijk hier alle resultaten!
  • Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen tussen 26 maart en 30 juni op vliet-molenbeek.riviercontract.be. Daarbij kijken we ook naar de meerwaarde die de waterlopen in de vallei voor alle gebruikers kunnen betekenen.
  • Ga zelf aan de slag in mei en juni op onze Vliet-Molenbeekfora met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties.

  • Kom op het einde van het project naar het feestelijk event waar we de beste ideeën voorstellen. Rond de jaarwisseling volgt een feestelijk slotevent waar de beste ideeën worden voorgesteld. Het resultaat van heel het proces wordt samengevat in een helder rapport en overgedragen aan de stuurgroep van het project. Zij nemen dit mee naar het riviercontract voor de vallei van de Vliet-Molenbeek waar de engagementen worden neergeschreven.